ปขมท. OPEN HOUSE การเปิดตัวศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา และฐานข้อมูลคู่มือปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมงาน "ปขมท. OPEN HOUSE" พบกับการเปิดตัวศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา และฐานข้อมูลคู่มือปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ และการบรรยายพิเศษโดยกูรูตัวแม่แห่งวงการ HR ประเทศไทย กับหัวข้อที่คนอุดมศึกษาต้องรู้ก่อนใคร พลาดไม่ได้!!! ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ผ่าน Zoom

วันที่ : 14 ก.พ. 2566