โครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 “ธรรมรักษาวิชาการ” : สังคมปริวรรต  พิพัฒน์อนาคต ร่วมฉลอง 60 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2563 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียนพัทยา จังหวัดชลบุรี

 

คลิกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วม

 

ดาว์นโหลตเอกสารแนบ

1.  หนังสือเชิญโครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติฯ ครั้งที่ 12

2. โครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12

3. กำหนดการโครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติฯ ครั้งที่ 12

4.  หนังสืออนุมัติจัดโครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติฯ ครั้งที่ 12 สำหรับใช้ประกอบขออนุมัติเข้าร่วมโครงการ

5. หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้ทำนิพนธ์บทความและข้อมูลเพิ่มเติม

6. Template โปสเตอร์แบบ ppt

6. Template โปสเตอร์แบบ .jpg

7. ตัวอย่างการเตรียมบทความวิจัย .word

7. ตัวอย่างการเตรียมบทความวิจัย .PDF

8. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติฯ  ครั้งที่ 12

9. แบบฟอร์มการจองห้องพักโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี จอมเทียน

วันที่ : 02 เม.ย. 2563> 10 พ.ย. 2562 : โครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 7
> 16 ก.ย. 2562 : ประกาศหลักเกณฑ์คัดเลือกบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี ๒๕๖๒
> 12 ธ.ค. 2562 : งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
> 21 ก.ค. 2562 : วารสาร ปขมท.
> 13 พ.ค. 2562 : วีดีทัศน์การประชุมวิชาการ ปขมท. 2562
> 10 เม.ย. 2562 : ผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2561
> 12 มี.ค. 2562 : โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าและการจัดทำผลงานวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน สถาบันอุดมศึกษา
> 29 ม.ค. 2562 : ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. 2562
> 01 ก.พ. 2560 : วารสารวิชาการ ปขมท.
> 01 ม.ค. 2561 : ปขมท.สัมพันธ์ ฉบับที่ 1/2561