การประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2560 หัวข้อ ไทยแลนด์ 4.0 กับอุดมศึกษาไทย
25-26 พฤษภาคม 2560
จัดโดย ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานคร
ค่าลงทะเบียน คนละ 2,700 บาท รับจำนวน 300 คนเท่านั้น
  ไฟล์เอกสารประกอบ
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด/หมายเหตุ

**รับสมัคร และ ชำระค่าลงทะเบียน  ภายในวันที่ 17  พฤษภาคม  2560